Logo
linkedin mail phone voor vragen: 06-15160676
Contactformulier
This form was created by ChronoForms 8
test

Cito- en Entreetoetstraining in Stadskanaal en omgeving

Om uw kind te helpen en meer zeker te maken in toetssituaties biedt R-Teach trainingen aan waardoor uw kind vol vertrouwen kan starten aan de beoordelingstoetsen.

Wist u dat vanaf begin groep 6 de prestaties van uw kind meetellen in de keuze die gemaakt wordt voor het type vervolgonderwijs? 

De prestaties ten aanzien van begrijpend lezen, rekenen en spelling van de voorgaande drie jaren, leiden in het midden van groep 8 tot het maken van een keuze voor het niveau van het voortgezet onderwijs.

Wat is de Entreetoets groep 7

De Entreetoets is één van de toetsen van Cito die op Nederlandse basisscholen in de groepen 5, 6 en 7 kunnen worden afgenomen.
De Entreetoets voor groep 7 wordt het meest gebruikt. De Entreetoetsen zijn een onderdeel van het leerlingvolgsysteem (LVS).
De Entreetoetsen vormen samen met de LVS-toetsen en de Eindtoets Basisonderwijs een compact, compleet en overzichtelijk volgsysteem: het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS).
Met dit volgsysteem is een objectief beeld te vormen van de vorderingen van leerlingen.


• Opzet
Entreetoets is voor alle groepen hetzelfde opgebouwd, namelijk in 16 taken die per taak 20 tot 30 opgaven bevatten op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen en Studievaardigheden..


• Werking
Na het afnemen van de toets kunnen de antwoorden worden teruggestuurd en verzorgt Cito een rapportage.

• Uitslag
Het percentiel geeft aan welk percentage van de leerlingen landelijk gezien een hoger of lager 'aantal goed' heeft behaald. Percentielen lopen van 0 tot 100.
Het gemiddelde percentiel is 50. Een percentiel van 57 betekent dat 57% van alle leerlingen een gelijk of lager 'aantal goed' op de Entreetoets heeft behaald. 43% van de leerlingen heeft de Entreetoets beter gemaakt.

cito

Entreetoetstraining bij R-Teach

De training geeft een goede voorbereiding op het maken van de toets.
Aan de hand van de Cito toetsvragen wordt iedere week individuele aandacht besteed aan de onderdelen taal (woordenschat, spelling en begrijpend lezen), rekenen en studievaardigheden.
Door het maken en bespreken van de opgaven en uitkomsten ontwikkelen de kinderen vaardigheden en vergroten ze hun vertrouwen in het oplossen van multiple choice vragen.

De kinderen krijgen opdrachten mee naar huis en kunnen thuis oefenen.
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur. De groep bestaat uit maximaal 3 leerlingen.
Ik vind het heel belangrijk dat de groep klein wordt gehouden, zodat ik veel individuele aandacht kan geven.


Cito-training groep 8

Hoewel scholen sinds 2018 vrij zijn in de keuze voor de eindtoets vormt Cito met z'n 50 jaar ervaring een goed uitgangspunt voor alle eindtoetsen in groep 8.
Inhoudelijk gezien verschillen de eindtoetsen weinig; ze worden immers opgesteld aan de hand van dezelfde landelijke einddoelen.

De eindtoets van Cito bevat 310 vragen.

Hieronder ziet u de verschillende onderdelen waarop uw kind getoetst gaat worden.

 tabel r teach

R-Teach eindtoetstraining groep 8

Samen met uw kind besteed ik individuele aandacht aan de onderdelen taal (woordenschat, spelling en begrijpend lezen), rekenen en studievaardigheden. 
Door het maken en bespreken van de opgaven en uitkomsten ontwikkelen de kinderen vaardigheden en vergroten hun vertrouwen in het oplossen van multiple choice vragen.
Onduidelijkheden in de lesstof worden tijdens de training nader toegelicht, uitgelegd en ingeoefend.
De training is natuurlijk ook meteen een opfrisbeurt van bestaande, weggezakte kennis.

Werkwijze

Vooraf worden altijd een aantal toetsen afgenomen, zodat ik weet waar uw kind staat en waar extra op gelet moet worden tijdens de training. 
In overleg kunnen de trainingen - indien wenselijk - nog worden vervolgd met individuele begeleiding (RT).

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur.
Uw kind krijgt maximale individuele aandacht, omdat de groepjes klein worden gehouden met een maximum aantal van drie leerlingen.

De training van uw kind vormt een goede voorbereiding op de Cito-eindtoets, maar biedt geen garantie voor een hogere score.
Dit laatste hangt immers van veel factoren af.

De Citotraining kan uw zoon of dochter ook geen toegang geven tot een hogere vervolgopleiding dan hij of zij aankan.
De training is er vooral op gericht om te voorkomen dat uw zoon of dochter onder zijn of haar niveau presteert en om het vertrouwen te vergroten.

Wat anderen over R-Teach zeggen...

Reviews

Zara
Juf Erica is de beste!
Het heeft me heel erg geholpen en ik vond het heel erg fijn! Juf Erica is een aanrader Groet van Zara
Rating - 1 Star FullRating - 2 Star FullRating - 3 Star FullRating - 4 Star FullRating - 5 Star Full
Christina
Fantastisch en goed!
Erica is een grote aanrader wanneer jouw kind en jullie als gezin vastlopen. Erica helpt onze zoon en hij gaat er met plezier naartoe. Ook zijn we door Erica verder gekomen en neemt ze veel initiatieven richting school. Ze maakt alles erg duidelijk en compleet. Ze haalt alles uit de kast om ons zo goed mogelijk te helpen. Wij zijn zeer tevreden en erg blij en geholpen sinds we Erica hebben ingeschakeld. Het is een Topper!
Rating - 1 Star FullRating - 2 Star FullRating - 3 Star FullRating - 4 Star FullRating - 5 Star Full
LievePieve
Erica
Erica Wijbrands is een heel leerzaam en lief persoon, en als je bijles zoekt moet je haar toch echt een keertje proberen. Ik kan nu stukken makkelijker leren door haar lessen. (oohh ja, je krijgt ook vaak wat lekkers)
Rating - 1 Star FullRating - 2 Star FullRating - 3 Star FullRating - 4 Star FullRating - 5 Star Full
Riette Wollerich
Huiswerkbegeleiding
Erica is duidelijk, weet waar ze het over heeft en communiceert goed. Ze heeft ervoor gezorgd dat iets “vervelends” als huiswerk begrijpelijk en behapbaar is geworden. Ze zorgt er tevens voor dat onze zoon met plezier heen ging. Daarnaast sluit ze goed aan bij onze zoon waardoor hij zich gezien en begrepen voelde. Wij raden Erica van harte aan.
Rating - 1 Star FullRating - 2 Star FullRating - 3 Star FullRating - 4 Star FullRating - 5 Star Full
Fam Emming
Remedial Teaching / Bijles
Afgelopen zomer hebben wij kennisgemaakt met Erica. Nu bijna een jaar verder hebben wij haar leren kennen als een vrouw die doortastend is en haar vak verstaat. De communicatie tussen haar, ons als ouder en school is goed. Ze stelt gericht vragen aan school / juf / meester om zo te kijken waar onze zoon tegenaan loopt en welke lesmethode er gebruikt wordt op school. Ze sluit haar bijles hier mooi op aan. Tussentijds houdt ze contact met ons. Wij raden Erica aan.
Rating - 1 Star FullRating - 2 Star FullRating - 3 Star FullRating - 4 Star FullRating - 5 Star Full
Fam. Vos
Bedankt voor je begeleiding
We hebben Erica leren kennen als een betrokken coach, remedial teacher, leerkracht en mentor. Ze denkt goed mee en kijkt naar de persoonlijke leer- en ondersteuningsbehoefte van onze zoon. Ze is vriendelijk, geduldig en flexibel. Pakt door wanneer het moet en weet precies daar waar nodig de regie te nemen en juist te laten waar dat kan. Hierdoor heeft onze zoon meer zelfvertrouwen ontwikkeld. De aangereikte leerstrategieën zijn zeer passend gebleken. Afgestemd op zijn manier van leren. In korte tijd heeft hij mede hierdoor een flinke leerachterstand weggewerkt. Erica is ook als mentor zeer betrokken. Ze is initiatiefrijk en onderhoud contacten met alle betrokkenen om onderling optimaal te kunnen afstemmen. Wij bevelen Erica dan ook zeker aan.
Rating - 1 Star FullRating - 2 Star FullRating - 3 Star FullRating - 4 Star FullRating - 5 Star Full

R-Teach

Neem contact met me op

logo